Zoek op de site:

Burgerinitiatieven

Het Fonds is enkele jaren geleden gestart met 'Uw initiatief'. Het programma is al meerdere jaren een succes. Het stelt actieve burgers in staat om zonder verdere verplichtingen van een stichting of vereniging mooie initiatieven te realiseren in hun wijk. 
Per initiatief kan er maximaal € 10.000,= worden aangevraagd en worden vijf initiatieven geselecteerd die door het Fonds financieel worden ondersteund.

Voorwaarden:
Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het initiatief is gericht op het verbeteren van de samenleving of het oplossen van een probleem in de samenleving door middel van de vrijwillige inzet van inwoners uit Schiedam, Vlaardingen of Maassluis.
  • Het initiatief wordt ingediend door een stichting, vereniging of een groep inwoners uit Schiedam, Vlaardingen of Maassluis.
  • Het initiatief is erop gericht dat het voor langere periode een bijdrage levert aan de samenleving (dus geen eenmalige activiteit).
  • Het initiatief moet onderbouwd worden aan de hand van een gedetailleerde begroting.
  • Het programma is nadrukkelijk niet bedoeld voor stichtingen die een professionele dienst leveren zoals zorg, maatschappelijke opvang of onderwijs en hierbij vrijwilligers willen inzetten. Stichtingen en (sport)verenigingen die alleen met vrijwilligers werken, kunnen wel deelnemen aan het programma.
  • Een burgerinitiatief kan maximaal 2 keer voor hetzelfde initiatief in aanmerking komen voor een donatie. Daarna dient de aanvraag door een stichting of vereniging via het reguliere programma te worden ingediend.
  • Het toegekende budget dient binnen 1 jaar na toekenning te zijn uitgegeven.

Op dit moment is het programma gesloten en kunnen er geen aanvragen worden ingediend. De volgende aanvraagronde start op 1 januari 2021.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg ons