Zoek op de site:

Extra ondersteuning sportverenigingen

Het Fonds stelt één miljoen euro beschikbaar voor sportverenigingen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis om ervoor te zorgen dat ze ook na de coronaperiode levensvatbaar zijn. Er zijn meerdere vormen van steun aan te vragen. Zo is er budget voor acties om leden te behouden en natuurlijk voor concrete toekomstplannen die ervoor zorgen dat de vereniging na corona vitaal is. Maar ook is er geld voor de aanschaf van extra middelen (desinfectiemiddelen, schermen, drukwerk etc.) die nodig zijn om straks coronaproof te draaien. Weer een andere vorm van hulp is bijvoorbeeld door het Fonds betaalde professionele ondersteuning bij het aanvragen van overheidssteun, of bij het beter (op afstand) communiceren met de leden. Het aanvraagformulier voor ondersteuning is via de knop hiernaast eenvoudig online in te vullen. 
Naast verschillende ondersteuningsmogelijkheden kunnen sportverenigingen ook een beroep doen op een renteloze lening van het Fonds. Met dat geleende geld kunnen tijdelijke liquiditeitstekorten die door de corona-maatregelen zijn ontstaan, worden opgevangen. Ook hiervoor vindt u hiernaast een knop om het aanvraagformulier eenvoudig online in te vullen.

In het onderstaande hebben we de extra ondersteuning nader toegelicht:

Toekomstplannen 
Sportverenigingen kunnen een aanvraag indienen voor concrete activiteiten om leden weer te laten sporten, maatschappelijke activiteiten te ontwikkelen, of een plan uit te werken voor het behoud van leden. Ook is er geld beschikbaar voor de aanschaf van COVID-middelen zoals desinfectiemiddelen, schermen en drukwerk.

Criteria:

 • De aanvraag moet ingediend worden door een stichting of vereniging.
 • Beknopt projectplan inclusief begroting.
 • Cofinanciering is geen vereiste.
 • Het project mag nog niet zijn uitgevoerd.
 • Uitgesloten zijn salariskosten trainers/staf, selectie en kosten voor catering.
Individuele hulp 
Sportverenigingen die behoefte hebben aan individuele hulp bij het aanvragen van overheidssteun, financieel advies of hulp bij de communicatie met de leden, kunnen ook contact opnemen met het Fonds. In dat geval kan het Fonds een adviseur inschakelen, waarvan het Fonds de kosten betaalt.

Renteloze lening
Sportverenigingen waar als gevolg van corona liquiditeitstekorten (zijn) ontstaan, kunnen een aanvraag indienen voor een renteloze lening.

Criteria:
 • De aanvraag moet ingediend worden door een stichting of vereniging.
 • Maximale lening van € 5.000,=, € 10.000,= of € 20.000,=.
 • Terugbetaling uiterlijk 31 december 2022 (indien noodzakelijk 1 jaar verlenging).
 • Beknopte uitleg van de situatie met een liquiditeitsoverzicht.
 • Vooraf heeft afstemming plaatsgevonden met uw verenigingsondersteuner, te weten:
  • Voor de gemeente Maassluis: beleidsmedewerker sport van de gemeente
  • Voor de gemeente Schiedam: verenigingsadviseur van de gemeente
  • Voor de gemeente Vlaardingen: verenigingsadviseur Vlaardingen in Beweging.
 • Voorwaarde is dat alle overheidsmaatregelen zijn benut.

  Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

  Volg ons