Zoek op de site:

Foto: Jeannette Nieuwenhuizen

Omkijken naar elkaar is belangrijk, zeker in deze coronatijd en al helemaal met de feestdagen voor de deur. Om ons heen ontstaan gelukkig al veel mooie initiatieven waarbij mensen voor elkaar zorgen en aandacht voor elkaar hebben. Ook de komende tijd zal dit zeker nodig zijn.

Nu het fysiek steeds lastiger wordt om samen te zijn, zullen de feestdagen er dit jaar anders uitzien. Toch zijn er genoeg manieren om deze tijd samen door te brengen. Denk aan het koken en bezorgen van maaltijden, een boodschappendienst, (video)bellen in groepsvorm voor ouderen of een extraatje voor diegenen die afhankelijk zijn van voedselhulp. Juist nu is het belangrijk om met elkaar in contact te blijven, er voor elkaar te zijn en elkaar te helpen.

Voor de organisaties die iets willen doen voor kwetsbare groepen heeft het Fonds een speciale aanvraagmogelijkheid. Via een eenvoudig aanvraagformulier kunnen stichtingen en verenigingen snel en gemakkelijk € 2.000,= per initiatief aanvragen. 

Criteria:

  • De aanvraag wordt ingediend door een stichting of vereniging.
  • Het initiatief is bedoeld voor een doelgroep uit Schiedam, Vlaardingen en/of Maassluis.
  • Per project kan er max. € 2.000,= worden aangevraagd. (Grotere aanvragen kunnen ook worden ingediend maar hierbij vragen wij wel om cofinanciering.)
  • De uitvoering moet plaatsvinden in de periode van 18 december 2020 t/m 8 januari 2021.
  • Het Fonds is op zoek naar alternatieve initiatieven voor de feestdagen. Wij doneren niet aan projecten waarbij een fysieke bijeenkomst wordt georganiseerd.
  • Cofinanciering is geen eis maar misschien zijn er andere partijen die kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld door het geven van korting of sponsoring in natura zoals het beschikbaar stellen van materialen.
  • Voor professionele organisaties geldt dat de activiteit geen deel uit mag maken van de reguliere werkzaamheden en dat er geen uren van medewerkers in de begroting mogen staan.

Aan de donatie wordt de voorwaarde verbonden dat de organisatie zich bij de uitvoering van het project houdt aan de op dat moment geldende maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus.

De aanvraag kan eenvoudig worden ingediend via het speciale aanvraagformulier. Overige stukken van de organisatie zijn niet nodig.

Download hier het aanvraagformulier.

Stuur uw aanvraag voor 8 december 2020 naar algemeen@fondssv.nl. 

Kleine coronahulp
Groepjes burgers, zonder stichting of vereniging, die zich willen inzetten voor de kwetsbaren in de samenleving kunnen snel en eenvoudig geld aanvragen voor kleinschalige initiatieven via www.kleinecoronahulp.nl. Dit platform is een initiatief van een aantal samenwerkende fondsen. Het Fonds heeft zich hierbij aangesloten en ondersteunt op deze manier initiatieven in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Deel dit bericht:
Initiatieven rond de feestdagen

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg ons