Zoek op de site:

Jouw idee

Koken met de buurt, sporten voor jong en oud of een dagje op stap met ouderen? Het zijn zomaar wat ideeën... Heb jij ook een goed idee maar geen geld?! Het Fonds daagt je uit om jouw idee verder uit te werken en een aanvraag in te dienen. Daarmee maak je niet alleen kans op een donatie van maximaal € 2.000,- maar draag je met jouw vrijwilligerswerk ook nog eens een steentje bij aan de samenleving. En het leuke is, iedereen tussen de 16 en 25 jaar mag meedoen!

Lees vooraf goed de criteria door waaraan je aanvraag moet voldoen. Alleen dan kunnen we de aanvraag serieus in behandeling nemen.

Criteria
Er is een aantal criteria waaraan je moet voldoen als je een aanvraag wilt doen binnen dit programma:

- Jullie wonen in Schiedam, Vlaardingen en/of Maassluis en het plan is bestemd voor inwoners van deze steden. 
- Niet alleen je vrienden en vriendinnen kunnen meedoen aan het project maar ook mensen van buitenaf. Het is de bedoeling dat jullie vrijwillig iets organiseren, dus niet in opdracht van school of als invulling van een stage.
- Het project is niet bedoeld om geld te verdienen en ook mogen op de begroting geen professionele organisatiekosten staan.
- Het plan betreft een eenmalige activiteit welke binnen één jaar na toekenning van een donatie moet worden uitgevoerd. 
- Aanvragen kunnen alleen ingediend worden via het daarvoor ontwikkelde formulier.
- Zijn jullie onder de 18 jaar? Zorg dan dat er een ouder persoon is die jullie kan helpen en optreedt als coach. Deze persoon krijgt het geld op haar of zijn rekening gestort.
- Alleen een aanvraag indienen kan niet. Je projectgroepje moet uit minimaal drie personen bestaan.

Projecten kunnen het gehele jaar worden ingediend en dienen uiterlijk 4 weken voor aanvang van het project bij ons binnen te zijn. 

Aanvraagprocedure
Op deze pagina vind je het aanvraagformulier. Denk goed na wat je uiteindelijk met het plan wilt bereiken en wie je hierbij wilt betrekken. Vul het formulier zo volledig mogelijk in en mail je formulier naar jouwidee@fondssv.nl of stuur het op per post naar het Fonds. Je ontvangt per mail een bevestiging als de aanvraag is binnengekomen.

Een belangrijk onderdeel van je plan is de begroting. Denk vooraf goed na over welke kosten allemaal gemaakt moeten worden en hoeveel geld je dus nodig hebt van het Fonds. Het Fonds betaalt achteraf niet extra uit als blijkt dat de kosten hoger zijn uitgekomen dan jullie hebben begroot.

De begroting stuur je tegelijk mee met het aanvraagformulier. Beide formulieren vind je hier.

Alle aanvragen komen bij ons binnen en worden uitgebreid bekeken. De aanvragers met het meest creatieve plan dat een mooie bijdrage levert aan de samenleving, worden uitgenodigd voor een gesprek bij het Fonds. Jullie kunnen het plan dan mondeling verder toelichten en het Fonds kan jullie hier en daar advies geven als dat nodig is. Ook wordt een kopie gemaakt van je ID. Uiteindelijk wordt besloten welke projecten een donatie van het Fonds krijgen. Je ontvangt dan een brief met daarin de uitslag.

Afronding
Heb je geld ontvangen van het Fonds voor je project? Dan ben je verplicht om binnen zes weken na afloop van het project een verantwoording af te leggen. Het Fonds ontvangt dan:
-          een overzicht van de inkomsten en uitgaven (+ kopie van alle bonnen)
-          een evaluatieverslag
Beide formulieren kun je hier downloaden.

Maak van alle bonnen een kopie en stuur deze mee. Bewaar de echte bonnen totdat je van ons bericht hebt ontvangen dat de verantwoording in orde is en het project is afgesloten.

Heb je vragen of kom je ergens niet uit? Bel naar het Fonds via 010-4754033 of stuur een mailtje naar jouwidee@fondssv.nl.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg ons