• Care Clowns
 • Small Banner 9
 • Scoutwoud
 • Ouderenfestival
 • Small Banner 12
 • Kangaroedag2
 • Small Banner 8
 • Weekendschool
 • Jouw idee1
 • Bibliotheek
 • Small Banner 16
 • Berenboot2
 • Small Banner 10
 • Small Banner 2
 • Small Banner 14
 • Small Banner 6
 • Small Banner 17
 • Small Banner 11
 • Eco-schools
 • Small Banner 3

Vlaardingen, 18 januari 2018

Stadsherstel Maassteden BV is opgezet door Stadsherstel Schiedam in samenwerking met het Fonds. Het Fonds dat al meer dan een kwart eeuw zijn vermogen aanwendt om maatschappelijk relevante projecten in het Waterweggebied te ondersteunen, is een van de aandeelhouders. Door de koop van de aandelen leggen de gemeenten en het Fonds een belangrijke basis voor een zelfstandige onderneming die zich inzet voor het behoud en versterking van het historische karakter van de drie steden en de omliggende dorpen. 

Door de panden na restauratie en herbestemming te exploiteren en te beheren wordt de kwaliteit en het behoud van deze panden geborgd en een bijzondere portefeuille van historische panden opgebouwd. Het kantoor van Stadsherstel Maassteden BV is gevestigd in Pand Paulus aan de korte Haven 125 in Schiedam.