Zoek op de site:

Bestuur

Het bestuur van Fonds is verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van het beleid. Aanvragen vanaf € 50.000,= worden, voorzien van een advies, ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur vergadert vijf keer per jaar.

Het bestuur van Fonds Schiedam Vlaardingen bestaat uit:
De heer D. Ph. Schmidt, voorzitter
Zittingsduur: t/m 31 december 2024 (vanaf 2013)
Mevrouw M. van den Bos
Zittingsduur: t/m 31 december 2026 (vanaf 2015)
De heer T.A. Nuijten
Zittingsduur: t/m 31 december 2024 (vanaf 2017)
De heer P.J. Moree
Zittingsduur: t/m 31 december 2025 (vanaf 2018)
Mevrouw S. Boode MA
Zittingsduur: t/m 31 december 2025 (vanaf 2022)
De heer N.J. Wormgoor
Zittingsduur: t/m 31 december 2026 (vanaf 2023)
Mevrouw A. Janssen
Zittingsduur: t/m 31 december 2027 (vanaf 2024)

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met tweemaal de mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is conform het bestuursreglement van 12 december 2017 maximaal twaalf jaar. Voor de reeds zittende bestuursleden geldt een overgangsregeling.

Bij het bestuur ligt tevens de verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid van het vermogen. Zij worden hierin bijgestaan door de beleggingscommissie. De beleggingscommissie bestaat uit minimaal twee bestuursleden en de directeur en wordt ondersteund door VermogensMeesters als adviseur.

De beleggingscommissie bestaat uit:
De heer D. Ph. Schmidt
Zittingsduur: t/m 31 december 2024
De heer P.J. Moree
Zittingsduur: t/m 31 december 2025
De heer N.J. Wormgoor
Zittingsduur: t/m 31 december 2026 
De heer J. Massaar, secretaris

Leden van de beleggingscommissie worden door het bestuur van de stichting benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herkiesbaar conform het bestuursreglement van 12 december 2017. Er is geen sprake van een maximale zittingsperiode.

Het bestuur van de Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2019.

Bestuur

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg ons