Zoek op de site:

Donatiebeleid

Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. richt zich op zes verschillende sectoren en is hiermee een breed fonds. Het werkgebied bestaat uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Het Fonds bewaakt actief dat er spreiding is tussen de verschillende sectoren en gemeenten.

Stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen. Via speciale programma's is het ook voor jongeren en groepjes burgers mogelijk om budget aan te vragen voor maatschappelijke initiatieven. 

De projecten die het Fonds ondersteunt, kunnen bestaan uit activiteiten of noodzakelijke investeringen om activiteiten mogelijk te maken. In alle gevallen gaat het om een afgebakend geheel van activiteiten met een duidelijk begin en einde, oftewel een project. Projecten dienen minimaal één (en het liefst meerdere) van de volgende speerpunten te bevatten:

  • Participatie
  • Bewustwording
  • Ontplooiing
  • Ontmoeting

Het Fonds ondersteunt projecten in de volgende sectoren:

Maatschappelijk welzijn
De meeste vormen van welzijnswerk, jeugdzorg en sociaal-cultureel werk.
Gezondheidszorg
Initiatieven die op directe en zichtbare wijze het welzijn van patiënten en hulpbehoevenden bevorderen.
Natuur en milieu
In het bijzonder educatieve en voorlichtende projecten om het natuurbesef te stimuleren.
Educatie
Initiatieven die de educatieve vorming van scholieren bevorden zoals aan de aanleg van groenblauwe en uitdagende schoolpleinen.
Sport en vrije tijd
Projecten die actieve deelname van kwetsbare groepen aan amateursport en recreatieve activiteiten bevorderen of de sociale cohesie bevorderen. Ook projecten om sportaccomodaties te verduurzamen komen in aanmerking.
Kunst en cultuur
De bevordering van cultuurdeelname. De voorkeur gaat uit naar voorbeeldstellende en bijzondere publieksactiviteiten die de belangstelling voor kunst en cultuur stimuleren. Ook restauratieprojecten en initiatieven tot behoud van cultureel erfgoed komen in aanmerking.

In het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 staan onze ambitities voor de komende jaren beschreven.

Donatiebeleid

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg ons