Zoek op de site:

Schenken en nalaten

Steeds meer mensen besluiten (een deel van) hun vermogen te schenken of na te laten aan een goed doel, passend bij hun ideaal. Met enige regelmaat krijgen wij de vraag of het mogelijk is om te schenken of na te laten aan het Fonds. Wij vinden het belangrijk om aan deze behoefte tegemoet te komen. Daarom bieden wij als fonds verschillende mogelijkheden voor particulieren die maatschappelijke doelen willen steunen specifiek in de steden binnen onze regio.

Schenken bij leven
Wanneer u een schenking doet aan het Fonds, dan zal dit worden ingezet voor de algemene doelstelling van het Fonds. Op deze manier draagt u bij aan projecten die onze steden beter en mooier maken. Het Fonds heeft jarenlange ervaring met het beoordelen van aanvragen en zorgt ervoor dat donatiegelden op een goede manier besteed worden.   

Nalaten
Nalaten aan het Fonds kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende. Er bestaan twee manieren om na te laten aan het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.: het Fonds als erfgenaam benoemen (erfstelling) of het Fonds krijgt een legaat.

Een erfstelling is dat deel van de nalatenschap dat overblijft voor de erfgenamen, na aftrek van alle kosten, schulden en legaten. Dit wordt meestal geformuleerd in percentages. Van tevoren is het lastig in te schatten wat de waarde van het vermogen bij overlijden zal zijn, vandaar dat erfstelling bij veel mensen de voorkeur heeft. Het Fonds zal een nalatenschap altijd ‘beneficiair’ aanvaarden. Op deze manier is het Fonds niet met het eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.

Een legaat is een nalatenschap in de vorm van een bepaalde som geld of een bepaald goed (bijvoorbeeld een pand of een schilderij). Een legaat moet ook in een testament worden vastgelegd. Voor een legaat is een beneficiaire aanvaarding niet nodig.

ANBI
Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is geregistreerd als ANBI. Schenkingen en nalatenschappen (in geld of andere vermogensbestanddelen) zijn hierdoor vrijgesteld van schenk- of erfbelasting. Dat betekent dat de nalatenschap voor de volle 100% ten goede komt aan het Fonds.  

Fonds op naam  
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. biedt ook de mogelijkheid om een fonds op naam op te richten. Een fonds op naam is een schenking aan een ander fonds, in dit geval het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., met een gerichte opdracht. Denk hierbij aan het bestrijden van armoede, het bevorderen van natuurbeleving, of culturele projecten. Als schenker bepaalt u zelf de naam van het fonds en, nog belangrijker, de doelstelling.

Voorwaarden zijn dat het om een bedrag vanaf € 50.000,- gaat en dat het doel van het fonds op naam moet passen binnen de doelstellingen van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Het Fonds zorgt ervoor dat het geld geheel wordt besteed aan het specifieke doel en draagt zorg voor de administratieve afhandeling. Zo profiteert het Fonds op naam van de kennis en ervaring die bij het Fonds aanwezig zijn, zonder belast te zijn met organisatorische en administratieve kwesties.  

Hierover dienen bij leven afspraken te worden gemaakt met het Fonds. Vervolgens kan in een testament geld nagelaten worden aan het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. met als bestemming het fonds op naam dat daar al is ingesteld. Het Fonds brengt geen kosten in rekening voor het instellen van het fonds op naam.  

Heeft u vragen?  
We gaan graag met u in gesprek over uw wensen en welke mogelijkheden het Fonds kan bieden. U kunt vrijblijvend een persoonlijk gesprek aanvragen via Michelle Batenburg (beleidsadviseur): michelle@fondssv.nl. Bellen kan ook: 010 475 40 33.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg ons