Zoek op de site:

Maassteden Monumentenfonds

Bent u eigenaar van een monument of beeldbepalend / karakteristiek pand in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen of Maassluis en gaat u uw pand restaureren, verduurzamen of herbestemmen? Dan kunt u mogelijk een Maassteden Monumentenfonds-hypotheek aanvragen.

Meer informatie

Schoolkostenbeleid V.O.

De schoolkosten die binnen het onderwijs in rekening worden gebracht, kunnen voor gezinnen een probleem zijn en vormen een uitgave die vaak niet past binnen het gezinsbudget. Het Fonds is daarom gestart met het programma Schoolkostenbeleid V.O.

Alle scholen in het voortgezet onderwijs in de regio doen mee aan het programma en slaan op deze manier de handen inéén om een duidelijk schoolkostenbeleid te ontwikkelen en ouders ondersteuning te bieden op het moment dat zij bepaalde kosten niet kunnen betalen. 

Meer informatie

Vakantieactie 2023

Het Fonds roept stichtingen en verenigingen op om in de zomervakantie leuke activiteiten te organiseren voor de jeugd. Denk bijvoorbeeld aan een clinic van een bekende trainer, samen de natuur in, een waterfestijn of een wekelijkse sportinstuif. Per project kan er max. € 3.000,- worden aangevraagd.

Van 1 mei t/m 9 juni 2023 kunnen de aanvragen worden ingediend via het digitale aanvraagportaal op de website.

Meer informatie

Verduurzamen sportverenigingen

Sportverenigingen hebben meer en meer te maken met dalende sponsorinkomsten en bezuinigingen, terwijl de kosten blijven stijgen. Energieverbruik is een belangrijke kostenpost waarop vaak nog veel kan worden bespaard. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. ondersteunt al jaren sportverenigingen met een energiescan die kostenbesparende en duurzame aanpassingen oplevert. Door de stijgende energiekosten krijgen veel sportverenigingen met een enorme energierekening te maken. Het Fonds wil daarom nu verder inzetten op het doorvoeren van duurzame maatregelen. Afhankelijk van de club, kan een vereniging op die manier bijna energieneutraal worden, of zelfs helemaal van het gas af.

Meer informatie

Burgerinitiatieven

Een onbenut stukje braakliggende grond of een lelijke kale muur in de wijk. Alleenwonende buren die steeds minder buiten komen, of een tekort aan faciliteiten voor jongeren. Je zou met een klein verschil de buurt een stuk aangenamer kunnen maken.

Via ons programma voor burgerinitiatieven kunnen groepjes mensen die zich vrijwillig willen inzetten voor hun buurt een donatie aanvragen. Iedereen kan een aanvraag indienen. Een stichting of vereniging is niet nodig.

Momenteel kunnen er weer aanvragen voor burgerinitiatieven worden ingediend. Dit kan tot en met 31 oktober 2023.

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg ons