Zoek op de site:

Extra steun voor eenmalige investeringen vrijetijdsclubs

Samen bridgen, handwerken, zingen, schilderen of bijvoorbeeld biljarten. Voor veel mensen zijn deze activiteiten een belangrijk onderdeel van hun leven. Je bent immers niet alleen met je hobby bezig, maar je treft er gelijkgestemden en vergroot je netwerk. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. ziet het belang van vrijetijdsclubs en geeft daarom deze clubs dit jaar de mogelijkheid extra financiële steun aan te vragen. Relatief grote investeringen zijn voor vrijetijdsclubs moeilijk te bekostigen. Daarom roepen we deze clubs, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, dan ook op een aanvraag in te dienen.

Wie 
Vrijetijdsclubs (zonder winstoogmerk) zoals: denksportverenigingen (bridge-, klaverjas-, dam- of schaakclubs), biljartverenigingen, creatieve clubs (handwerken, tekenen, schilderen), koren, muziekverenigingen en bewonersverenigingen met een gemeenschappelijke activiteitenruimte. 

In principe komen hiervoor alleen stichtingen en verenigingen in aanmerking die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Mocht uw vrijetijdsclub niet officieel zijn ingeschreven, stuurt u dan alstublieft voordat u een aanvraag indient een bericht naar algemeen@fondssv.nl met een beschrijving van uw activiteiten en de financieringsbehoefte. Wij informeren u dan of u een aanvraag kunt indienen.* 

Wat 
Relatief grote, eenmalige investeringen die voor een club moeilijk te bekostigen zijn én voor een langere periode bijdragen aan het initiatief. Denk hierbij aan (spel)materialen zoals soorteer-/dupliceermachines, biljartlakens en scoreborden, maar ook geluidsinstallaties, muziekinstrumenten, projectieschermen of de inrichting van een gemeenschappelijke ruimte. Dit kunnen allemaal passende aanvragen zijn. 

Hoeveel 
Het Fonds is bereid 75% van de totale investering met een maximum van € 7.500,- te vergoeden. 

Wanneer 
Deze speciale oproep staat open tot het einde van het jaar. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 december 2024. 

Voorwaarden 

  • De aanvraag wordt ingediend door een stichting of vereniging (vve’s en professionele organisaties zijn uitgesloten).
  • (Fysieke) sportverenigingen zoals voetbalverenigingen, hockeyclubs, tennisverenigingen etc. zijn uitgesloten.
  • De investering moet worden onderbouwd met een prijsopgave.
  • De investering mag nog niet gedaan zijn.
  • Indien een ruimte wordt gehuurd, wordt de rol van de verhuurder meegewogen.
  • Aanvragen voor het werven van leden, zaalhuur, cateringkosten, feestjes/uitjes/jubilea/cadeautjes zijn uitgesloten.
  • Het Fonds kan afwijken van genoemde bedragen en percentages.
  • De investering dient binnen 1 jaar na toekenning van de donatie te zijn uitgevoerd. 
Hoe 
Via het aanvraagportaal kunt u gemakkelijk een aanvraag indienen. Gebruik hiervoor het formulier ‘Vrijetijdsclubs’. 

Voor overige activiteiten en projecten kunnen stichtingen en verenigingen het gehele jaar een aanvraag indienen via het standaard aanvraagformulier. 

Heeft u vragen, of twijfelt u of de aanvraag bij het Fonds past? Neem gerust contact met ons op via algemeen@fondssv.nl of 010 – 475 40 33.

* Let op: het indienen van een aanvraag biedt geen garantie voor een toekenning. Alle aanvragen worden door ons zorgvuldig beoordeeld.

Extra steun voor eenmalige investeringen vrijetijdsclubs

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg ons