Zoek op de site:

Privacy Statement

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. respecteert uw privacy en neemt op technisch en organisatorisch gebied passende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen. Wij houden ons aan de eisen die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

In deze privacyverklaring is te lezen welke gegevens wij verzamelen, waar wij deze gegevens voor gebruiken en waarom wij dit doen.

Welke informatie verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Beoordelen van aanvragen 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
- Geslacht
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer (bij groepen individuen)

Magazine, jaarverslag, sector relevante mailingen per post
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
- Geslacht
- E-mailadres

Digitale nieuwsbrief
- Voor- en achternaam
- E-mailadres

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
Beoordelen van aanvragen
Wij verwerken uw gegevens om de aanvraag te kunnen beoordelen, contact op te nemen omtrent de aanvraag en het kunnen overmaken van een donatie.

De aanvrager geeft op het aanvraagformulier uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van deze gegevens ten behoeve van het verwerken van de aanvraag voor financiële ondersteuning.

Bij aanvragen van groepen individuen vragen wij een kopie van het ID-bewijs. Opgestuurde ID-bewijzen worden na controle direct vernietigd of uit de mail verwijderd. Als een aanvrager bezwaar heeft tegen het opsturen of mailen van het ID-bewijs, kan een afspraak worden gemaakt om het ID-bewijs op het kantoor van het Fonds te laten controleren. 

Magazine en sector relevante mailing per post
Voor de verzending van het magazine verwerken wij uw NAW-gegevens zodat de uitingen bij de juiste persoon op het juiste adres kunnen worden bezorgd. Indien u deze uitingen niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door een bericht te sturen naar algemeen@fondssv.nl. 

Om onze dienstverlening te verbeteren, kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor klantenonderzoek. Daarnaast kunnen uw contactgegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor bijeenkomsten van het Fonds die voor uw organisatie interessant kunnen zijn.

Digitale nieuwsbrief
U kunt zich via de website aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Wij verwerken uw voornaam, achternaam en e-mailadres. U kunt zich ten allen tijden afmelden voor de nieuwsbrief via de website of onderaan de nieuwsbrief zelf. Voor de verzending van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van Mailchimp. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of afspraken met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens als aanvrager maximaal 10 jaar na afsluiting van het project. Reden van deze bewaartermijn is dat wij het project willen volgen om te zien welk effect onze donatie heeft gehad of waarom een aanvraag in het verleden is afgewezen. 

Cookies
Wij gebruiken technische en functionele cookies. Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies (Google Analytics) die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onderhouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links naar andere sites
Op onze website staan links naar externe partijen. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens om gaan. Wij verwijzen u naar het privacy- en cookiebeleid van de desbetreffende partij. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Indien u toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking van uw gegevens, dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar algemeen@fondssv.nl.

Vragen
Indien u na aanleiding van onze privacyverklaring nog opmerkingen of vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via algemeen@fondssv.nl of een brief sturen naar
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Schiedamseweg 53
3134 BB Vlaardingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De laatste versie van onze privacyverklaring treft u altijd op fondssv.nl. De privacyverklaring is voor het laatst bewerkt op 5 juni 2023.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg ons