Zoek op de site:

Maassteden Monumentenfonds

Bent u eigenaar van een monument of beeldbepalend / karakteristiek pand in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen of Maassluis en gaat u uw pand restaureren, verduurzamen of herbestemmen? Dan kunt u mogelijk een Maassteden Monumentenfonds-hypotheek aanvragen. 

Het Maassteden Monumentenfonds is een samenwerking tussen Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en het Nationaal Restauratiefonds met als doel maatschappelijk relevante monumentale panden te behouden.

Het Nationaal Restauratiefonds
Het Nationaal Restauratiefonds is een organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor springlevende monumenten met maatschappelijke impact. Al sinds de oprichting in 1985 helpen zij monumenteigenaren met een financiering voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming. De professionals van het Restauratiefonds staan dagelijks in contact met monumentbezitters, overheden en maatschappelijke fondsen. Ze werken samen aan een effectief en succesvol monumentenbeleid en delen graag hun kennis.

Lees meer over het Nationaal Restauratiefonds.

 

Maassteden Monumentenfonds-hypotheek


Doel van de lening

Het Maassteden Monumentenfonds is met name bedoeld om herbestemmingsprojecten mogelijk te maken, waardoor de panden behouden blijven voor de gemeenschap en een nieuwe toekomst tegemoet gaan. Hierbij is het uitgangspunt dat de (uiteindelijke) gebruikersfunctie niet hoofdzakelijk bewoning is, tenzij het project een grote meerwaarde heeft voor maatschappelijke doelgroepen.

Kenmerken van de lening
De Maassteden Monumentenfonds-hypotheek is een annuïteitenlening met een lage rente van 1,5%.  U kunt een lening aanvragen voor de kosten van restauratie, verduurzaming en/of herbestemming. Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 1.000.000 euro.

De eigenaren van de volgende soorten panden komen in aanmerking voor een aanvraag:

  • gemeentelijk monument;
  • beeldbepalend of karakteristiek pand;
  • rijksmonument:

Voor rijksmonumenten geldt dat alleen de herbestemmingskosten gefinancierd kunnen worden met een Maassteden Monumentenfonds-hypotheek. Via het Restauratiefonds kunt u mogelijk ook de restauratiekosten en/of verduurzamingskosten van uw rijksmonument financieren.
 
Hoe vraagt u de lening aan?
Een lening vraagt u niet via ons aanvraagportaal aan, maar per e-mail. Via een speciaal aanvraagformulier dient u allereerst een verzoek in bij het Fonds. Het Fonds besluit of u vervolgens een Maassteden Monumentenfonds-hypotheek kunt aanvragen bij het Restauratiefonds. 

Hierbij zal het Fonds goed kijken naar de gebruikersfunctie van het pand en ook de kosten van de werkzaamheden vaststellen. Hiervoor kunt u het aanvraagformulier invullen en de kosten van de werkzaamheden in de bijlagen. Download hiernaast de documenten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met John Massaar via massaar@fondssv.nl of
010 - 475 40 33.

Het Restauratiefonds beoordeelt de leningaanvraag met een (krediet)toets.
De goedkeuring met de kostenvaststelling van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o heeft u nodig bij het aanvragen van de Maassteden Monumentenfonds-hypotheek bij het Restauratiefonds.

Het Restauratiefonds zal uw lening aanvraag beoordelen en kijken of u in aanmerking komt voor deze lening. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de inkomsten en de waarde van het pand.
 
Financiële vragen kunt u stellen aan de accountmanager van het Restauratiefonds:
Bernard Brons
088 - 253 90 20 / 06 10 70 39 98
b.brons@restauratiefonds.nl

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg ons