Zoek op de site:

Schoolkostenbeleid V.O.

De schoolkosten die binnen het onderwijs in rekening worden gebracht zijn voor veel gezinnen een probleem en vormen een uitgave die vaak niet past binnen het gezinsbudget. Het Fonds is daarom gestart met het programma Schoolkostenbeleid V.O. en trekt hier de komende drie jaar 1 miljoen euro voor uit. 

Alle scholen in het voortgezet onderwijs in de regio doen mee aan het programma en slaan op deze manier de handen inéén om een duidelijk schoolkostenbeleid te ontwikkelen en ouders ondersteuning te bieden op het moment dat zij bepaalde kosten niet kunnen betalen. 

Het Fonds stelt per school budget beschikbaar voor het aanstellen van een aandachtfunctionaris, het solidariteitsfonds (waar ouders een beroep op kunnen doen als zij bijvoorbeeld het schoolreisje niet kunnen betalen) en aanvullende activiteiten vanuit de school. Daarnaast worden er diverse trainingen aangeboden. 

Hulp bij schoolkosten
Inmiddels is er een overzichtelijke website ontwikkeld waarop scholen maar ook ouders informatie vinden over schoolkosten en ondersteuningsmogelijkheden in de regio. De site is een instrument voor docenten en begeleiders binnen de scholen. Met deze site wordt zoveel mogelijk alle regelingen en initiatieven die ouders en kinderen binnen het voortgezet onderwijs kunnen ondersteunen, in kaart gebracht. 
Kijk voor alle informatie op www.hulpbijschoolkosten.nl.

Voor inhoudelijke vragen over dit programma kunt u contact opnemen met Theo Werner via theo@fondssv.nl. 

Schoolkostenbeleid V.O.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg ons