Zoek op de site:

Natuurbeleving en Voedseleducatie

Al jaren steunt het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. initiatieven op het gebied van natuur en milieu. Toch denken wij op dit gebied meer te kunnen betekenen voor de jeugd die in onze regio opgroeit. Om initiatieven extra te kunnen ondersteunen stelt het Fonds in 2024 het programma Natuurbeleving en Voedseleducatie open.

Regio
De regio Schiedam, Vlaardingen, Maassluis is enerzijds gelegen tussen water en industrie, en anderzijds naast prachtige natuurgebieden. In de steden ontbreekt het vaak aan groen. En ondanks dat het relatief dichtbij te vinden is, komen maar weinig inwoners in aanraking met ‘grotere natuur’. Daarnaast heeft een aanzienlijk deel van de inwoners een ongezonde levensstijl; er worden ongezonde keuzes gemaakt en er wordt onvoldoende aan de beweegnorm voldaan. Deze problematiek hangt grotendeels samen met een hoog armoedepercentage.

Doelgroep
Met het programma Natuurbeleving en Voedseleducatie ligt de focus op de jeugd omdat we geloven dat een rijk wereldbeeld en een gezond leven beginnen bij unieke ervaringen die kinderen opdoen. Kinderen die natuur en voeding al op jonge leeftijd beleven, gaan hier in hun latere leven bewust, wijs en gezond mee om.

Actielijnen
Om de jeugd in de regio de natuur echt te laten beleven en meer te leren over voedsel, staat het Fonds open voor aanvragen op drie actielijnen:

1. Sterke organisaties
Een organisatie functioneert optimaal wanneer deze sterk en gezond is. Dat betekent onder andere een krachtig bestuur, voldoende en kundige vrijwilligers en/of personeel, financieel in balans en een goed onderkomen met een haalbare exploitatie of apparatuur om uw organisatie beter te laten functioneren. Kan uw organisatie hierbij ondersteuning gebruiken? Het Fonds is bereid 75% met een maximum van € 5.000 te vergoeden.

2. Voorzieningen
Fysieke plekken zijn nodig om kinderen regelmatig natuur en voeding te laten beleven. Het voorzieningenaanbod dient daarom sterk, divers en toegankelijk te zijn. Om het niveau van de voorzieningen een impuls te geven, staat het Fonds open voor grote en kleine eenmalige investeringen. Dit kan gaan om het nieuw leven inblazen van verouderde locaties of het starten van nieuwe initiatieven. Heeft u een passend idee? Het Fonds is bereid 50% met een maximum van € 50.000 te vergoeden.

3. Activiteiten
Om kinderen regelmatig natuur en voeding te laten beleven en hierover kennis te vergaren dient er een uitgebreid, divers en toegankelijk activiteitenaanbod te zijn. Het gaat hier om activiteiten op alle mogelijke plekken, zowel bij de voorzieningen als daarbuiten. Heeft u een passend idee? Het Fonds is bereid 75% met een maximum van € 20.000 te vergoeden.

Voorwaarden

  • Stichtingen en verenigingen kunnen aanvragen indienen op de actielijnen: sterke organisaties, voorzieningen of activiteiten. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.
  • Doelgroep: alle jeugdigen (0-14 jaar) die opgroeien in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Daarnaast zien we het vergroten van het bereik onder andere inwoners in de regio als positief neveneffect.
  • Voorzieningen: indien het gebouw wordt gehuurd, dan wordt de rol van de verhuurder meegewogen. 
  • De redelijkheid van de ingediende begroting wordt getoetst. Het Fonds kan afwijken van de in de actielijnen genoemde bedragen en percentages.
  • Projecten die na de programmaperiode middels andere financieringsbronnen worden gecontinueerd hebben de voorkeur.
  • Cofinanciering is een vereiste. (Vrijwilligers)uren worden niet als cofinanciering gezien.
  • Projecten die reeds gesubsidieerd worden en/of gestart zijn, komen niet aanmerking.
  • Reguliere exploitatiekosten komen eveneens niet in aanmerking voor een donatie.
  • Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2024.
Zie voor meer informatie over het programma en ideeën per actielijn het volledige programma (klik hier).

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Michelle Batenburg – Beleidsadviseur – michelle@fondssv.nl - 010-4754033

Natuurbeleving en Voedseleducatie

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg ons