Zoek op de site:

Al vele jaren steunt het Fonds initiatieven van burgers die hun woonomgeving een beetje mooier, leuker of beter maken. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een ontmoetingsplek, het realiseren van een buurttuin die samen met bewoners wordt bijgehouden of een mooie muurschildering die iets vertelt over de historie van de stad. Maar ook activiteiten die bedoeld zijn om bijvoorbeeld jongeren aan het sporten te krijgen, kunnen worden ingediend.

Het Fonds vindt het belangrijk dat iedereen met goede ideeën de mogelijkheid krijgt om deze uit te voeren. Daarom wordt er dit jaar voor het eerst een tweede aanvraagronde georganiseerd. Vanaf 1 september tot 1 november 2022 kan een aanvraag worden ingediend via het aanvraagportaal. Het initiatief moet wel van tenminste drie bewoners in de wijk komen en het gaat om inwoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Voorwaarden:

  • De aanvraag wordt ingediend door een groepje burgers, bestaande uit minimaal drie personen uit Schiedam, Vlaardingen of Maassluis. Jullie mogen geen familie van elkaar zijn of op hetzelfde adres wonen.
  • Het initiatief wordt vrijwillig georganiseerd.
  • Per initiatief kan maximaal € 3.000,= worden gedoneerd.
  • Het initiatief moet onderbouwd worden aan de hand van een gedetailleerde begroting.
  • De aanvraag dient minimaal twee weken voor de start van het project binnen te zijn. Het project mag nog niet zijn gestart.
  • Het Fonds betaalt geen cateringkosten, feestjes en cadeautjes.
  • Een burgerinitiatief kan maximaal 2 keer voor hetzelfde initiatief in aanmerking komen voor een donatie. Daarna dient de aanvraag door een stichting of vereniging via het reguliere programma te worden ingediend.
  • Het project dient binnen 1 jaar na toekenning van de donatie te zijn uitgevoerd.

Deel dit bericht:
Burgerinitiatieven opnieuw welkom bij het Fonds

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg ons