Zoek op de site:

De schoolkosten die binnen het onderwijs in rekening worden gebracht zijn voor veel gezinnen een probleem en vormen een uitgave die vaak niet past binnen het gezinsbudget. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. start daarom dit jaar met het programma Schoolkostenbeleid V.O. en trekt hier de komende drie jaar 1 miljoen euro voor uit.

Nagenoeg alle middelbare scholen in de regio doen mee aan het programma en slaan op deze manier de handen inéén om een duidelijk schoolkostenbeleid te ontwikkelen en ouders ondersteuning te bieden op het moment dat zij bepaalde kosten niet kunnen betalen.

Het Fonds stelt per school budget beschikbaar voor het aanstellen van een aandachtfunctionaris, het solidariteitsfonds (waar ouders een beroep op kunnen doen als zij bijvoorbeeld het schoolreisje niet kunnen betalen) en aanvullende activiteiten vanuit de school. Daarnaast worden er diverse trainingen aangeboden en wordt er een overzichtelijke website ontwikkeld waarop scholen maar ook ouders informatie vinden over schoolkosten en ondersteuningsmogelijkheden in de regio.

Dit initiatief is een voortzetting van het programma dat het Fonds twee jaar geleden startte om de kansengelijkheid voor kinderen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis te vergroten. “Het mag niet zo zijn dat kinderen tussen de 12 en 18 jaar in onze regio niet kunnen deelnemen aan onderwijsactiviteiten door de financiële situatie binnen een gezin”, aldus Theo Werner. Werner is als projectleider aangesteld en coördineert dit project vanuit het Fonds. “De afgelopen maanden hebben ons juist geleerd dat het niet vanzelfsprekend is dat ieder kind thuis alle mogelijkheden heeft om te kunnen leren. Dit vraagt echt om een goede signalering, maar vooral ook om mensen binnen een school die hier zorgvuldig en verstandig mee om gaan”, besluit Theo Werner.

De scholen zijn op dit moment al druk bezig met de voorbereidingen en binnenkort starten ook de eerste trainingen. Het uiteindelijk doel van dit programma is om via een bewust schoolkostenbeleid ervoor te zorgen dat leerlingen geen onderwijskansen worden onthouden.

Deel dit bericht:
Fonds en middelbare scholen slaan handen ineen

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg ons