Zoek op de site:

In onze regio is de kans dat je in armoede opgroeit 50% hoger dan gemiddeld in Nederland. Daar waar de sociale en de financiële middelen zeer beperkt zijn, kan een extra steuntje in de rug het verschil maken. Het Jeugdeducatiefonds (JEF) helpt om de ontwikkelingskansen te vergroten van kinderen die opgroeien in armoede. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is begin van het afgelopen schooljaar een samenwerking met het JEF aangegaan om te zorgen dat alle scholen die daarvoor in aanmerking komen zich aan konden sluiten bij het Jeugdeducatiefonds. Met succes! Dertig basisscholen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn nu gecertificeerd. Om structureel nog meer impact te creëren en kansengelijkheid te vergroten biedt het Fonds twaalf basisscholen de mogelijkheid om samen met het Jeugdeducatiefonds aan de slag te gaan met een implementatie van de handreiking ‘Omgaan met armoede op scholen’. 

“Het onderwijs in Nederland biedt alle kinderen kansen op goed onderwijs. Echter kinderen die opgroeien in armere gezinnen doen het minder goed op school en dat ligt niet aan hun verstand,” vertelt John Massaar directeur van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.. “Het Jeugdeducatiefonds (JEF) stelt middelen beschikbaar aan de deelnemende scholen. Leraren weten als geen ander wat er nodig is om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Als bestaande regelingen hier niet in voorzien, kunnen leraren op eenvoudige wijze een beroep op doen op het JEF.” Maar het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. heeft het JEF gevraagd een stap verder te gaan. John Massaar: “Maximaal twaalf basisscholen zullen komend schooljaar aan de slag gaan met een verdiepingsslag. De implementatie van de handreiking ‘Omgaan met armoede op scholen’, uitgegeven door ministerie OCW en SZW. Dit geeft scholen handvatten om armoede nog beter te kunnen signaleren, het gesprek hierover aan te gaan en armoede een plek te geven in het schoolbeleid. Daarnaast doen deze scholen mee aan het onderzoek van het Jeugdeducatiefonds, met als doel méér kinderen beter te bereiken, een betere samenwerking te creëren tussen alle betrokkenen die zich richten op kinderarmoede en uiteindelijk de kansengelijkheid onder kinderen verder te verbeteren.”

Informeren en inspireren
Het Fonds en het JEF begonnen het afgelopen schooljaar met een bijeenkomst voor basisscholen waarbij kansengelijkheid onder kinderen centraal stond. “Met de bijeenkomst wilden we basisscholen niet alleen informeren, maar ook inspireren. Ook de scholen die niet in aanmerking kwamen voor certificering,” legt John Massaar uit. “Want vandaag-de-dag met alle hoge kosten, komt armoede overal voor. De bijeenkomst was voor vijf onderwijs- en opvangbesturen uit de regio de aanleiding om de handen ineen te slaan om armoede in het onderwijs aan te pakken en richtten een werkgroep armoede op. Deze werkgroep is onder andere een pilot gestart met een brugfunctionarissen. Deze medewerker op school gaat met ouders in gesprek, informeert hen over mogelijkheden, ondersteunt bij aanvragen van regelingen en organiseert extra hulp vanuit de school of wijk. In de komende periode gaat de werkgroep zich inzetten om het thema ‘onderwijs en armoede’ actief in het schoolbeleid van alle scholen te laten opnemen en zo meer mogelijkheden voor scholen te creëren. We hopen dat deze projecten samen nog meer mogelijkheden zullen bieden om gelijke onderwijs- en ontwikkelingskansen te creëren voor alle kinderen.”

Deel dit bericht:
Verdere samenwerking Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en Jeugdeducatiefonds voor verbetering kansengelijkheid

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg ons