Zoek op de site:

Over het project

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de jaarcontributie voor een sportactiviteit voor jongeren tussen de vier en achttien jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Daarmee krijgen kinderen niet alleen de kans om te sporten, maar worden zij ook opgenomen in het sociale netwerk van de sportvereniging. Echter, wanneer de jongeren achttien jaar zijn geworden, komen zij niet meer in aanmerking voor deze financiële vergoeding. Team Sportservice Zuid-Holland heeft daarom samen met het Fonds het Volwassenenfonds Sport & Cultuur opgericht dat de contributie voor achttien-plussers vergoedt die het zelf niet kunnen betalen. Vanuit het armoedeprogramma heeft het Fonds een meerjarendonatie verstrekt aan dit initiatief.

"Sporten dient meerdere doelen. Het draagt niet alleen bij aan een gezondere levensstijl, maar het vergroot ook je sociale netwerk en dat kan zelfs betekenen dat je een stap uit de armoede kan maken. Meedoen in de samenleving is van essentieel belang om je kansen te vergroten," vertelt Stefan Hagebeek, coördinator van het (jong) Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Stichting Team Sportservice Zuid-Holland startte in 2018 met een pilot waarbij het sportlidmaatschap van kansarme achttien-plussers werd betaald. "En dat was een succes," vertelt Stefan. "Sport inzetten als middel om maatschappelijk hogerop te komen, blijkt te werken. We zijn in november 2019 dan ook vol enthousiasme begonnen met dit nieuwe initiatief in de Waterwegsteden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Intermediair
Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur gaat werken op een vergelijkbare manier als die van het Jeugdfonds Sport & Cultur. Dat betekent dat volwassenen niet zelf een aanvraag kunnen indienen, maar dat dat altijd via een intermediair gaat. Stefan Hagebeek: "In het Waterweggebied werken we met intermediars van Vlaardingen in Beweging, Lekker Bezig Schiedam en Welzijn E25. Deze intermediairs bepalen of de jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar in aanmerking komen voor de financiële bijdrage. In 2020 hopen we in ieder geval voor 150 jongvolwassenen de contributie te betalen en zo een bijdrage te leveren aan het welzijn van een kwetsbare groep," besluit Stefan Hagebeek.

Deel dit bericht:
(jong) Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg ons