Zoek op de site:

Over het project

Cultureel centrum De Windwijzer in Vlaardingen organiseert sinds vorig schooljaar activiteiten voor kinderen uit de bovenbouw die het thuis niet breed hebben. Met 'Windkracht 95' wil De Windwijzer kinderen hun eigen potentie en kracht laten ontdekken. Dankzij een bijdrage van het Fonds kan het project de komende drie jaar worden voortgezet en met nieuwe activiteiten worden uitgebreid.

Het eerste jaar van Windkracht 95 werd financieel mogelijk gemaakt door een donatie via het programma 'Armoede onder kinderen'. "We zijn het project gestart om kinderen die in armoede opgroeien te helpen om hun eigen plek in de samenleving te bepalen," legt Miranda Hoogeveen, project coƶrdinator bij De Windwijzer uit. "De thuissituatie is zeer bepalend voor de manier waarop kinderen naar de wereld kijken. Leven in een situatie waarbij alles draait om waar de volgende maaltijd vandaan komt, creƫert ook mentale beperkingen, waardoor potentie al snel als onwerkelijk wordt gezien. Dat wordt onbedoeld ook meegegeven aan de kinderen in het gezin. Met leuke en leerzame projecten maken we hen bewuster van mogelijkheden en kansen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen op een manier die thuis niet mogelijk is."

Woensdagmiddag
"Op de woensdagmiddagen organiseren we activiteiten zoals kunstprojecten en kookworkshops," vertelt Wim van Bijl, penningmeester van De Windwijzer. "We merken dat veel van de kinderen het liefst aan alles mee willen doen. Ze vinden het leuk om nieuwe dingen te leren en vrienden te maken. Voor sommigen is het ook een kans om iets te kunnen vertellen tijdens een kringgesprek."

Huiswerkbegeleiding
Een nieuw onderdeel van Windkracht 95 is huiswerkbegeleiding. "Kinderen zijn niet altijd in de gelegenheid om thuis huiswerk te maken, omdat de rust of de middelen daarvoor ontbreken. Daarom zijn we eind 2020 met een pilot gestart voor leerlingen van basisschool De Klinker. Het is daarbij niet de bedoeling om de kinderen bijles te geven, maar om ze een plek te geven waarbij ze onder toezicht van een docent of vrijwilliger kunnen leren of aan hun opdrachten kunnen werken. Een goed idee, want binnen een paar uur na de aankondiging hadden we het maximaal aantal aanmeldingen al ontvangen. We gaan dan ook op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden, zodat we ook leerlingen van andere scholen kunnen ontvangen," aldus Miranda Hoogeveen. "Dankzij de meerjarendonatie van het Fonds kunnen we de kinderen de activiteiten blijben aanbieden," vult Wim van Bijl aan. "Maar we zijn ook blij met bedrijven uit de regio die ons ondersteunen met het geven van pennen, schriften en andere schoolbenodigdheden die de deelnemende kinderen maar al te goed kunnen gebruiken."

Deel dit bericht:
Windkracht 95

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg ons