Zoek op de site:

Over het project

In Nederland is er een groot tekort aan leerkrachten, terwijl veel statushouders - vluchtelingen met een verblijfstatus - graag weer voor de klas staan. Stichting Primo heeft met onder andere de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en de PABO van Hogeschool Inholland een gezamenlijk project opgezet voor statushouders die een onderwijsachtergrond hebben.

"Voor veel vluchtelingen met een verblijfstatus is het onmogelijk om in Nederland aan de slag te gaan met werk dat aansluit op hun opleidingsniveau en ambities," vertelt André Kremer. "Zij moeten binnen zes maanden een baan hebben, maar daarbij wordt geen rekening gehouden met eventuele herscholing. Terwijl dat bij veel beroepen nu juist van groot belang is om te kunnen voldoen aan de voorwaarden die in Nederland gelden. Zo hebben we in het onderwijs te maken met grote verschillen tussen de onderwijssystemen en opleidingen. Daarnaast is zes maanden niet voldoende om de Nederlande taal zodanig te beheersen dat je geschikt bent voor een baan in het onderwijs. Wij bieden statushouders die in het land van herkomst in het basisonderwijs hebben gewerkt of een verwante opleiding hebben gevolgd, een maatwerkopleiding aan die moet leiden tot een betaalde functie in het basisonderwijs."

Opzet
Voor de opzet van het project hebben de makers gekeken naar soortgelijke programma's in andere regio's. André Kremer: "We hebben daarvan geleerd wat wel en wat niet werkt. Ook overleggen we met de PABO om te kijken wat onze deelnemers moeten beheersen om toegelaten te worden tot de PABO en of zij wellicht extra ondersteuning kunnen krijgen voor toelatingstoetsen voor bepaalde vakken, zoals geschiedenis. Zij hebben een flinke achterstand in dat vak omdat zij in Irak of Syrië geen lessen over de Nederlandse geschiedenis hebben gehad."

Begeleiding
De eerste elf deelnemers hebben nu een leerovereenkomst getekend. André Kremer: "Het maatwerkprogramma dat ze nu volgen, bestaat uit intensief taalonderwijs en drie dagen per week praktijkervaring. Op een regionale basisschool werken ze aan opdrachten." De meeste deelnemers zijn bij scholen van initiatiefnemer Stichting Primo geplaatst, maar ook een aantal bij locaties van onder andere SIKO en Wijzer in Onderwijs. "Alle onderwijsorganisaties uit de regio die we hebben benaderd, waren zeer positief over 'De statushouder voor de klas'. Het project biedt de kandidaten niet alleen een kans om weer volwaardig mee te draaien in de maatschappij, het levert ook een bijdrage aan het verminderen van het lerarentekort door het inzetten van een groep enthousiaste en ervaren mensen," besluit André Kremer.

Deel dit bericht:
De statushouder voor de klas

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg ons